Załącznik do Uchwały Nr 570/XXX/04
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA PŁOCKA ORAZ SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA PŁOCKA

Załącznik 
do Uchwały Nr 570/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 r.

 

WYKAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  MIASTA  PŁOCKA  ORAZ  SPÓŁEK PRAWA  HANDLOWEGO  Z  UDZIAŁEM  MIASTA  PŁOCKA


I.ZAKŁADY BUDŻETOWE
1. Zespół Szkół Technicznych – Zakład Budżetowy
    Płock, al. Kilińskiego 4

2. Zakład Usług Miejskich "Muniserwis"
    Płock, ul. Przemysłowa 33


II.JEDNOSTKI  BUDŻETOWE
1. Miejski Ogród Zoologiczny
    Płock, ul. Norbertańska 2

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    Płock, ul. Wolskiego 4

3. Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
    Płock, ul. Krótka 6a

4. Miejski Zespół Obiektów Sportowych
    Płock, Pl. Dąbrowskiego 4

5. Miejski Zarząd Dróg
    Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 28

6. Straż Miejska
    Płock, ul. Piekarska 16

7. Izba Wytrzeźwień
    Płock, ul. Medyczna 1

8. Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy
    Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 27

9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
    Płock, ul. Wyspiańskiego 26

10. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
      Płock, ul. Czwartaków 16 m 23 i 24

11. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
      Płock, ul. Kalinowa 80

12. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
      Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 6

13. Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej
     Płock, ul. Stary Rynek 20

14. Zarząd Jednostek Oświatowych
      Płock, ul. 3-go Maja 6

a) szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Vuka Karadzica
  Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Kornela Makuszyńskiego
  Płock, ul. Kossobudzkiego 7
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego
  Płock, ul. Cicha 12a
 • Szkoła Podstawowa Nr 6
  Płock, ul. 1-go Maja 11
 • Szkoła Podstawowa Nr 11  im. Bolesława Chrobrego
  Płock, ul. Kochanowskiego 11
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej
  Płock, ul. Brzozowa 3
 • Szkoła Podstawowa Nr 13
  Płock, ul. Sierpecka 15
 • Szkoła Podstawowa Nr 15
  Płock, ul. Przyszkolna 22
 • Szkoła Podstawowa Nr 16  im. Mikołaja Kopernika
  Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7
 • Szkoła Podstawowa Nr 17  im. Tadeusza Kościuszki
  Płock, ul. Miodowa 13a
 • Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z.Jakubowskiego
  Płock, ul. Jasna 8
 • Szkoła Podstawowa Nr 20  im. Władysława Broniewskiego
  Płock, ul. Korczaka 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 21 (w Zespole Szkół Nr 2)
  Płock, ul. Chopina 62
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22  im. Janusza Korczaka
  Płock, ul. Czwartaków 6
 • Szkoła Podstawowa Nr 23  im. Armii Krajowej
  Płock, ul. Walecznych 20

 

b) gimnazja:

 • Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1
  Płock, ul. Piaska 5
 • Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich
  Płock, ul. Jakubowskiego 10
 • Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II
  Płock, ul. Krakówka 4
 • Gimnazjum Nr 4
  Płock, ul. Miodowa 18
 • Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego
  Płock, ul. Królowej Jadwigi 4
 • Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera
  Płock, Al. Jachowicza 20
 • Gimnazjum Nr 8 im. A. Macieszy
  Płock ul. T. Kutrzeby 2a
 • Gimnazjum Nr 10 (w Zespole Szkół Nr 2)
  Płock, ul. Chopina 62
 • Gimnazjum Nr 11 (w Centrum Kształcenia Ustawicznego – szkoła dla dorosłych)
  Płock, Al. Piłsudskiego 6
 • Gimnazjum Nr 12 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Technicznych – ZB)
  Płock, Al. Kilińskiego 6

 

c)licea ogólnokształcące:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
  Płock, ul. 3-go Maja 4
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego
  Płock, ul. Małachowskiego 1
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej
  Płock, ul. Łukasiewicza 11
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Zespole Szkół Nr 1
  Płock, ul. Piaska 5

 

d)zespoły szkół zawodowych

 • Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich
  Płock, ul. Nowowiejskiego 4
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
  Płock, ul. Gwardii Ludowej 7
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 6
  Płock, ul. Padlewskiego 2
 • Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
  Płock, ul. Mościckiego 4

 

e) internaty

 • Internat L.O. im. Władysława Jagiełły
  Płock, ul. 3-go Maja 6
 • Internat L.O. im. Marsz. Stanisława Małachowskiego
  Płock, ul. Kościuszki 26
 • Internat III L.O. im. Marii Dąbrowskiej
  Płock, ul. Sienkiewicza 13a
 • Internat Zespołu Szkół Technicznych
  Płock, ul. Norbertańska 11

 

f) szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
  Płock, ul. Kossobudzkiego 12:
 •  Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna
  Gimnazjum Nr 9 Specjalne
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
  Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 24
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna
  Gimnazjum Nr 7 Specjalne
  Internat
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
  Płock, ul. Lasockiego 14
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Internat

g) poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
  Płock, ul. 21 Stycznia 7
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
  Płock, ul. Wolskiego 4

h) placówki wychowania pozaszkolnego:

 • Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"
  Płock, Al. Jachowicza 34
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
  Płock, ul. Tumska 9

i)placówki kształcenia dorosłych:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Płock, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6

j) przedszkola miejskie

 • Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny
  Płock, ul. Kościuszki 7
 • Miejskie Przedszkole Nr 2
  Płock, ul. Browarna 6
 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
  Płock, ul. Gałczyńskiego 7
 • Miejskie Przedszkole Nr 6
  Płock, ul. Łączniczek 14
 • Miejskie Przedszkole Nr 8
  Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 52
 • Miejskie Przedszkole Nr 9
  Płock, ul. Krótka 1
 • Miejskie Przedszkole Nr 10
  Płock, ul. Skłodowskiej 2a
 • Miejskie Przedszkole Nr 11
  Płock, ul. Bielska 26/1
 • Miejskie Przedszkole Nr 12
  Płock, ul. Misjonarska 12
 • Miejskie Przedszkole Nr 13
  Płock, ul. Kolejowa 6
 • Miejskie Przedszkole Nr 14
  Płock, ul. Miodowa 8/1
 • Miejskie Przedszkole Nr 15
  Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4
 • Miejskie Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym Nr 16
  Płock, ul. Wolskiego 8
 • Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17
  Płock, ul. Kossobudzkiego 10
 • Miejskie Przedszkole Nr 19
  Płock, ul. Słowackiego 27
 • Miejskie Przedszkole Nr 20
  Płock, ul. Dobrowolskiego 4
 • Miejskie Przedszkole Nr 21
  Płock, ul. M. Reja 4
 • Miejskie Przedszkole Nr 25
  Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6b
 • Miejskie Przedszkole Nr 27
  Płock, ul. M. Reja 28
 • Miejskie Przedszkole Nr 29
  Płock, ul. Kochanowskiego 5
 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31
  Płock, ul. Szarych Szeregów 32
 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier
  Płock, ul. Padlewskiego 2
 • Miejskie Przedszkole Nr 34
  Płock, ul. Pocztowa 9
 • Miejskie Przedszkole Nr 35
  Płock, ul. Piaska 3
 • Miejskie Przedszkole Nr 37
  Płock, ul. Hubalczyków 5

k) żłobki miejskie:

 • Żłobek Miejski Nr 1
  Płock, ul.Czwartaków 4
 • Żłobek Miejski Nr 3
  Płock, ul. Płoskiego 3
 • Żłobek Miejski Nr 4
  Płock, ul. Lachmana 10


III. INSTYTUCJE KULTURY


1. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
    Płock, Tumska 9
2. Płocka Galeria Sztuki
    Płock, ul. Nowy Rynek 11
3. Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego
    Płock, ul. 1-go Maja 7a
4. Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
    Płock, ul. T. Kościuszki 6


IV. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA PŁOCKA

1. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.
    Płock, ul. Stary Rynek 19

2. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o.
    Płock, ul. Kościuszki 28

3. "DROMOST" Płock Sp. z o. o. (w upadłości)
    Płock, ul. Tysiąclecia 10

4. Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.
    Płock, Pl. Stary Rynek 1

5. Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o.
    Płock, ul. Przemysłowa 17

6. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o.
    Płock, ul. Polna 7

7. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
    Płock, ul. Kwiatka 5

8. Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o. o.
    Płock, ul.Harc. A. Gradowskiego 3a

9. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
    Płock, ul. Przemysłowa 31

10. "RYNEX" Sp. z o. o.
      Płock, ul. Rembielińskiego 6b

11. Wodociągi Płockie Sp. z o. o.
       Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 11

12. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o.
      09-413 Sikórz, Kobierniki k/Płocka

13. Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna
      Płock, ul. Kobylińskiego  25


V. JEDNOSTKI  POWIATOWEJ  ADMINISTRACJI  ZESPOLONEJ

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
    Płock, ul. Wyszogrodzka 1a

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
    Płock, Pl. Dąbrowskiego 2
   
VI.SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Płock, ul. Kościuszki 28

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 07:48)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 770
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 05 października 2004, godzina 07:52
 • Historia aktualizacji

 • 05 października 2004, godzina 07:52 Aktualizacja danych