Projekty uchwał
Sesja III - 30.12.2014

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż  w dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1  (I piętro) odbędzie się III Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad   

1/ Otwarcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,
3. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,
4. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
5. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
4/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
5/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6/ Interpelacje i zapytania radnych.
7/ Odpowiedzi na interpelacje.
8/ Sprawy różne.
9/ Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
 /-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 13:58)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 876
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 14:19
 • Historia aktualizacji

 • 22 grudnia 2014, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  22 grudnia 2014, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  22 grudnia 2014, godzina 14:05 Aktualizacja danych