projekty uchwał
Sesja XXIII - projekty uchwał

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁOCKASerdecznie zapraszam na XXIII Sesję Rady Miasta Płocka, która odbędzie się w dniu 30 marca 2004 roku (wtorek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń Rady (I piętro), ul. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Nadanie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Kazimierzowi Górskiemu i wręczenie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu prof. dr hab. inż. Januszowi Zielińskiemu.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24.02.2004 r.
4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4 a. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Płocka w 2003 roku.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków:

1)ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. (druk nr 459),
- załącznik

2)zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2003 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku (druk nr 493),
- załącznik: Sprawozdanie Rzecznika Konsumentów

3)ustalenia nazwy ulicy (druk nr 494),

4)likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku (druk nr 495),

5)określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004 (druk nr 496),

6)wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie miasta Płocka (druk nr 497),

7)zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok (druk nr 498),

8)zmiany uchwały Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zmienionej uchwałą Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku (druk nr 499).


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

7.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 24 marca 2004, godzina 11:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 862
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 24 marca 2004, godzina 11:24
  • Historia aktualizacji

  • 24 marca 2004, godzina 11:24 Aktualizacja danych