Uchwała Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006 - 2007, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006.

Uchwała Nr 662/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006 - 2007, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142  poz. 1591,Dz. U z 2002 roku  Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 8 lit. e w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291) oraz Uchwały Nr 919/XLV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2001 roku  w sprawie przyjęcia zadania pn. „Budowa II przeprawy mostowej dla miasta Płocka wraz z drogami dojazdowymi” jako inwestycji strategicznej dla miasta Płocka przewidzianej do realizacji w latach 2001 – 2009, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjąć do realizacji projekt inwestycyjny pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V”  o wartości 82 838 874,00 zł. oraz zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006 zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego wnioskodawcy, niezbędne dla realizacji projektu.

§ 2

Przyjąć następujące źródła i wartości finansowania udziału własnego wnioskodawcy projektu określonego w § 1;
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na lata  2006 - 2007
W 2006 roku:
Kwota łączna: 17 204 397,75 zł., w tym:
 13 131 587,75 zł. – obligatoryjny wkład własny wnioskodawcy na realizację projektu
 4 072 810,00 zł. – koszty niekwalifikowane projektu, niezbędne do jego realizacji

W 2007 roku:
Kwota łączna: 7 374 045,75 zł., w tym:
5 628 555,75 zł. - obligatoryjny wkład własny wnioskodawcy na realizację projektu
1 745 490,00 zł. – koszty niekwalifikowane projektu, niezbędne do jego realizacji

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 064
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji