Załącznik nr 1 do uchwały
UCHWAŁA NR 338/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku

Załącznik nr 1 do uchwały  

Rady Miasta Płocka
Nr 338/XVIII/03
z dnia 9 grudnia 2003 roku

    

Zasady dodatkowego oznaczenia taksówek w Płocku

1.Emblemat z herbem i barwami miasta Płocka, napisem Płock oraz numerem bocznym taksówki o wymiarach 190 mm x 239 mm umieszcza się w środkowej części lewych i prawych przednich drzwi taksówki według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2.Tabliczkę informacyjną dwustronną o wymiarach  138 mm x 56 mm, zawierającą następujące dane:
- opłatę początkową,
- taryfę 1 (dzienną),
- opłatę za 1 godz. postoju,
- dopłatę za nietypowy bagaż
umieszcza się na szybie prawych tylnych drzwi w górnym prawym rogu.

3.Wzór tabliczki, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Identyfikator taksówki osobowej o wymiarach 82 mm x 102 mm zawierający:
- zdjęcie kierowcy,
- numer boczny,
- obszar przewozu,
- imię i nazwisko kierowcy,
- miejsce składania skarg i wniosków,
- numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
umieszcza się wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla pasażera.

5.Wzór identyfikatora, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 642
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji