Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 677/XXXVIII/05
Wykaz jednostek budżetowych miasta Płocka, które mogą tworzyć rachunek dochodów własnych zgodnie z art. 18a ust. 1 i ust. 6 Ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 677/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

Wykaz jednostek budżetowych miasta Płocka, które mogą tworzyć rachunek dochodów własnych zgodnie z art. 18a ust. 1 i ust. 6 Ustawy o finansach publicznych

1.Miejski Zarząd Dróg
2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3.Szkoły podstawowe
4.Przedszkola miejskie
5.Gimnazja
6.Żłobki miejskie
7.Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze
8.Miejski Zespół Obiektów Sportowych
9.Miejski Ogród Zoologiczny
10.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
11.Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”
12.Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy
13.Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
14.Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
15.Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
16.Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
17.Straż Miejska

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 11:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 471
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji