PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK
PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK

 

BUDŻET MIASTA PŁOCKA - DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154, ZADANIE 2/WZS/G
Lp.


ZadanieKwota


1.


Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu39 900,00 zł


2.


Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:

 • dysponentem do kwoty 15 000,00 zł jest Zarząd Jednostek Oświatowych –JB w Płocku

 • dysponentem do kwoty 70 300,00 zł jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
1 100 000,00 zł


3.


Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych, diagnoza lokalnych problemów alkoholowych i ewaluacja działań profilaktycznych, w tym:

 • dysponentem do kwoty 85 000,00 zł jest Zarząd Jednostek Oświatowych –JB w Płocku

 • dysponentem do kwoty 5 100,00 zł jest Miejski Zespół Obiektów Sportowych142 100,00 zł


4.


Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym:

 • dysponentem do kwoty 5 000,00 zł jest Książnica Płocka

 • dysponentem do kwoty 5 000,00 zł jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
248 000,00 zł


5.


Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


50 000,00 zł


6.


Kontynuacja działań zmierzających do utworzenia Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, zakup materiałów i wyposażenia
170 000,00 zł


7.


Ogółem


1 750 000,00 zł


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:51)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 616
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji