UCHWAŁA NR 602/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie: ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Uchwałą Nr 275/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2009 roku stwierdzono nieważność uchwały nr 602/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Pełna treść uchwały do pobrania

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 30 października 2009, godzina 10:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 233
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 09 grudnia 2009, godzina 11:36
  • Historia aktualizacji

  • 09 grudnia 2009, godzina 11:36 Aktualizacja danych