projekty uchwał
Sesja XXXVIII - 24-09-2013

OBWIESZCZENIE


Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 września 2013 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wręczenie medali Laude Probus:
• Panu Jochenowi Partsch - Nadburmistrzowi Miasta Darmstadt,
• Panu Dieterowi Bingen - Dyrektorowi Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt,
• Pani Krystynie von Schuttenbach - asystentce i tłumaczce byłego Nadburmistrza Darmstadt Pana Günthera Metzgera,
• Panu Maciejowi Łukaszczyk - Prezesowi Towarzystwa Chopinowskiego w Republice Federalnej Niemiec z siedzibą w Darmstadt.
3/ Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2013 r.
4/ Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5/ Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
6/ Informacja o funkcjonowaniu płockich placówek oświatowych w nowym roku szkolnym, w tym ocena funkcjonowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka reformujących zarządzanie i finansowanie oświaty.
7/ Bezrobocie w Płocku na tle Polski i Mazowsza. Informacja na temat aktywnych form rozwiązywania problemu bezrobocia na terenie miasta Płocka.
8/Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27.08.2013 roku.
9/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2030,
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013,
4. zmiany uchwały nr 552/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2013,
5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
6. skargi Pana Jerzego Żurawskiego z dnia 24 lipca 2013 r.,
7. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Odpowiedzi na interpelacje.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 17 września 2013, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 930
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji