U C H W A Ł A Nr 4/I/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2002 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 4/I/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 listopada 2002 rokuw sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.


Na podstawie § 16 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka:


§ 1.

W głosowaniu jawnym na Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka wybrała Pana WIESŁAWA RYSZARDA KOSSAKOWSKIEGO.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 404
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji