projekty uchwał
Sesja XXXII

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 października 2004 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.

2.Wręczenie medalu „Zasłużony dla Płocka” nadanego pośmiertnie Panu Stanisławowi Nawrockiemu.

3.Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2004 r.

4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Wspieranie szkolnictwa wyższego przez samorząd miasta w latach 2004 – 2010 z określeniem zakresu przystosowania i współdziałania szkół licealnych i technicznych dla potrzeb płockich szkół wyższych.

6.Informacja dotycząca zaawansowania prac nad realizacją zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami.”


7.Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka,

2)przyjęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łąck,

3)uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jesiennej,

4)wyrażenia woli zawarcia porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzenia Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

5)ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat,

6)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego w Płocku,

7)wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Parowa w Płocku,

8)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku,

9)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku,

10)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok,
- uzupełnienie
- załącznik

11)zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock III etap” - zakup 6 sztuk,

12) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na posrebrzanych łyżeczkach produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA S.A.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.

9.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Odpowiedzi na interpelacje.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 19 października 2004, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 783
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 19 października 2004, godzina 11:34
  • Historia aktualizacji

  • 19 października 2004, godzina 11:34 Aktualizacja danych