UCHWAŁA NR 450/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2009 rok.

UCHWAŁA NR 450/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2009 rok.

 Na podstawie § 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 303/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na 2009 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący
                    Rady Miasta Płocka

            Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 14:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 229
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 14:14
  • Historia aktualizacji

  • 06 stycznia 2009, godzina 14:14 Aktualizacja danych