UCHWAŁA Nr 636/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

UCHWAŁA Nr 636/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

Na podstawie art.130a ust.6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.515 z późn. zmianami) w związku z art.92 ust.1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1592; Dz.U. Nr 23 z 2002r. poz.220; Dz.U. Nr 62, poz.558; Dz.U. Nr 313, poz.984; Dz.U. Nr 153 poz.1271; Dz.U. Nr 200 poz.1688) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806)
Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1

Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Płocka:

          
I. Pojazdy o masie całkowitej do 2,5 tony
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego
NETTO: 100,00 zł
BRUTTO: 122,00 zł
- dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)   25 %

II. Pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego
NETTO: 100,00 zł
BRUTTO: 122,00 zł
- dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)   25 %

III. Pojazdy o masie całkowitej od 3,5 do 7,5 tony
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego
NETTO: 400,00 zł 
BRUTTO: 488,00 zł
- dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)   15 %

IV. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 7,5 tony
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego
NETTO: 600,00 zł 
BRUTTO: 732,00 zł
- ryczałt za prace dodatkowe 
NETTO: 300,00 zł
BRUTTO: 366,00 zł
- dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)   30 %

V. Pojazdy typu TIR ze składem + autobusy
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego
NETTO: 700,00 zł
BRUTTO: 854,00 zł
- ryczałt za prace dodatkowe
NETTO: 400,00 zł
BRUTTO: 488,00 zł
- dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)   30 %  


§2


Ustala się maksymalną wysokość opłat za parkowanie pojazdu na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Płocka:

I. Pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony
1. za dobę
- pojazdy do 2,5 tony
NETTO: 5,00 zł 
BRUTTO: 6,10 zł
- pojazdy do 3,5 tony
NETTO: 5,00 zł 
BRUTTO: 6,10 zł

II. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
1. za dobę
- pojazdy od 3,5 tony do 7,5 tony 
NETTO: 7,00 zł
BRUTTO: 8,54 zł
- pojazdy powyżej 7,5 tony
NETTO: 10,00 zł
BRUTTO: 12,20 zł
- pojazdy typu TIR + autobusy
NETTO: 12,00 zł 
BRUTTO: 14,64 zł

§3

Opłaty o których mowa w §1 i §2 obowiązywać będą w 2005 roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 09:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 598
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji