projekty uchwał
Sesja XXX - 09-12-2008

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 9 grudnia 2008 r. o godz. 16.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja nt. funkcjonowania Spółki Wisła Płock S.A. za III kwartały 2008 roku.
4/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,
3. zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka,
4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Płocka w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
6. udzielenia poręczenia dla Spółki Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Spółce „Rynex” Sp. z o.o.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

5/Informacja nt. rozliczenia środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Płocka na 2008 rok, wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (od dnia 25 czerwca 2008).
6/Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 05 grudnia 2008, godzina 12:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 995
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji