U C H W A Ł A Nr 13/III/02 Rady Miasta Płocka z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Płocka
U C H W A Ł A Nr 13/III/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 4 grudnia 2002 rokuw sprawie odwołania Sekretarza Miasta Płocka.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), Uchwały Nr 16/II/98 Rady Miasta Płocka z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta Płocka i § 34 Statutu Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Na skutek złożonej rezygnacji odwołać Pana Romualda Dobrzenieckiego ze stanowiska Sekretarza Miasta Płocka.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 278
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji