UCHWAŁA Nr 783/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwałą nr 24.366.2022 z dnia 25 października 2022 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło o nieważności uchwały nr 783/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z powodu istotnego naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm).


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 miesięcy temu (czwartek, 29 września 2022, godzina 16:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Wydział Obsługi Rady Miasta Płocka
  • Ilość wyświetleń: 378
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 07 listopada 2022, godzina 15:09
  • Historia aktualizacji

  • 07 listopada 2022, godzina 15:09 Aktualizacja dokumentu
    29 września 2022, godzina 16:28 Aktualizacja dokumentu