UCHWAŁA Nr 611/XXXV/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 października 2021r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwałą nr 36.376.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności w części uchwały nr 611/XXXV/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, tj.  §4 w zakresie słów, cyt. "po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie", z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).
Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (czwartek, 28 października 2021, godzina 16:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 1 882
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 grudnia 2021, godzina 15:09
  • Historia aktualizacji

  • 06 grudnia 2021, godzina 15:09 Aktualizacja dokumentu
    28 października 2021, godzina 16:49 Aktualizacja dokumentu