Załącznik nr 1 do uchwały nr 254/XVII/07
Wykaz jednostek budżetowych miasta Płocka, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 254/XVII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2007 roku

Wykaz jednostek budżetowych miasta Płocka, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2.Szkoły podstawowe:
-  Zespół Szkół Nr 2,
-  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich,
-  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego,
-  Szkoła Podstawowa Nr 6,
-  Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego,
-  Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
-  Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika,
-  Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,
-  Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego,
-  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka
-  Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej  
3.Przedszkola miejskie:
-  Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny,
-  Miejskie Przedszkole Nr 2,
-  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3,
-  Miejskie Przedszkole Nr 4,
-  Miejskie Przedszkole Nr 6,
-  Miejskie Przedszkole Nr 8,
-  Miejskie Przedszkole Nr 9,
-  Miejskie Przedszkole Nr 10,
-  Miejskie Przedszkole Nr 11,
-  Miejskie Przedszkole Nr 12,
-  Miejskie Przedszkole Nr 13,
-  Miejskie Przedszkole Nr 14,
-  Miejskie Przedszkole Nr 15,
-  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16,
-  Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia,
-  Miejskie Przedszkole Nr 19,
-  Miejskie Przedszkole Nr 20,
-  Miejskie Przedszkole Nr 21,
-  Miejskie Przedszkole Nr 25,
-  Miejskie Przedszkole Nr 27,
-  Miejskie Przedszkole Nr 29,
-  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31,
-  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier,
-  Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół,
-  Miejskie Przedszkole Nr 35,
-  Miejskie Przedszkole Nr 37,
4.Gimnazja:
 -  Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich,
 -  Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II,
 -  Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r.,
 -  Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego,
 -  Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera,
 -  Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy,
5.Żłobki miejskie:
      -    Żłobek Miejski Nr 1,
      -    Żłobek Miejski Nr 3,
      -    Żłobek Miejski Nr 4,
6.Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo - wychowacze:
-    Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły,
-    Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego,
-    III Licem Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej,
-    IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego,
-    Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich,
-    Zespół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. A. J. Nowowiejskiego,
-    Zespół Szkół Budowlanych Nr 1,
-    Internat LO im. Władysława Jagiełły,
-    Internat LO  im. Marsz. Stanisława Małachowskiego,
-    Internat LO im. Marii Dąbrowskiej,
-    Zespół Szkół Zawodowych Nr 2,
-    Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego,
-    Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy Nr 2,
-    Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
-    Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego,
-    Centrum Kształcenia Ustawicznego
7.Miejski Zespół Obiektów Sportowych,
8.Miejski Ogród Zoologiczny,
9.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
10.Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”,
11.Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy,
12.Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy,
13.Rodzinny Dom Dziecka Nr 1,
14.Rodzinny Dom Dziecka Nr 2,
15.Rodzinny Dom Dziecka Nr 3,
16.Straż Miejska.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 715
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji