Dotyczy Uchwały 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku
Dotyczy Uchwały 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2022 r. sprawy ze skargi Wojewody Mazowieckiego na Uchwałę nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części:

    § 4 ust. 1 pkt 1, w zakresie sformułowania: „(…) wykonane z tkanin, tekstyliów lub folii z tworzyw sztucznych, (…)”, w odniesieniu do szyldów;

    § 4 ust. 1 pkt 22, w zakresie sformułowania: „(…) wykonany z rozpiętej na stelażu tkaniny lub tekstyliów, (…)”;

    § 4 ust. 1 pkt 29, w zakresie sformułowania: „(…) wykonanej z tworzyw sztucznych, (…)”, w odniesieniu do szyldów;

    § 4 ust. 1 pkt 52, w zakresie sformułowania: „(…) wykonaną w szczególności z folii lub papieru, (…)”, w odniesieniu do szyldów;

    § 5 pkt 2 lit. d, w zakresie sformułowania: „(…) w szczególności: szkła, blach ocynkowanych, blach aluminiowych, blach ze stali nierdzewnej, blach tytanowych, wielowarstwowych płyt kompozytowych (…)”, w odniesieniu do szyldów;

    § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, w zakresie sformułowania: „(…) na podkładzie drewnianym lub w technice metaloplastyki (…)”;

    § 9 ust. 5 pkt 6 lit. f;

    § 11 ust. 5 pkt 6 lit. f.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 15 lutego 2023, godzina 08:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Jolanta Kozera - Wydział Obsługi Rady Miasta
  • Ilość wyświetleń: 488
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji