UCHWAŁA NR 59/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie delegowania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka do Zespołu do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

UCHWAŁA NR 59/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

 

w sprawie delegowania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka do Zespołu do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 9 ust. 2 Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 r. (zmienionej uchwałą Nr 684/XXXIX/2005 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 r.) -  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Delegować Pana Radnego Michała Sosnowskiego Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka do Zespołu do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  Przewodniczący                                  Rady Miasta Płocka

 

 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 10:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 318
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji