UCHWAŁA Nr 807/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
Uzasadnienie Pani Jolanta Szymanek-Deresz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji urodziła się 12 lipca 1954 roku w Przedborzu, w rodzinie prawniczej. Lata młodzieńcze spędziła w Łodzi, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej. Ukończyła XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi oraz studiowała prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Po przeniesieniu się z całą rodziną do Warszawy, w 1977 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej pracowała w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. W 1987 roku ukończyła aplikację adwokacką aby móc pracować we własnej kancelarii adwokackiej. W latach 2000 - 2005 pełniła funkcję szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2005 roku w wyborach parlamentarnych została wybrana po raz pierwszy posłanką na Sejm V kadencji okręgu płocko-ciechanowskiego kandydując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2007 roku po raz drugi zdobyła mandat poselski, kandydując z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci. W Sejmie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i członkini sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz kilku podkomisji. Była bardzo pracowitą, kompetentną parlamentarzystką. Świadczą o tym liczne interpelacje, wystąpienia, oświadczenia składane przez Panią Poseł w wielu istotnych sprawach. Wśród zalet Pani Poseł, należy podkreślić, że szczególnie wyróżniała ją szeroka wiedza, klasa, elegancja i ogromna kultura polityczna. W 2006 roku znalazła się w rankingu „Polityki” wśród 12 najlepszych parlamentarzystów. Odkąd związała się z regionem płockim z zaangażowaniem włączała się w sprawy Płocka i jego mieszkańców. Świadczą o tym liczne spotkania z mieszkańcami, długa lista złożonych zapytań dotyczących Płocka. W kierowanych, przy różnych okazjach, do mieszkańców Płocka słowach, zawsze była niezwykle taktowna, rozważna, troskliwa i potrafiła okazać wszystkim szacunek. Poza wypełnianiem swoich obowiązków parlamentarnych Pani Poseł była również bardzo aktywna. Kilkukrotnie zdobyła tytuł mistrzyni Polski adwokatek w tenisie ziemnym. Jej zamiłowanie do sportu widoczne było również w Płocku, gdzie uczestniczyła w imprezach sportowych. Była osobą, która godnie reprezentowała nasze miasto, mieszkańców i ich interesy. Mówiła o sobie ”Jestem w kwiecie wieku, pełna energii, zdrowie mi dopisuje, humor także. Z optymizmem patrzę w przyszłość”. Taką zapamiętamy Panią Poseł Jolantę Szymanek-Deresz. Pani Jolanta Szymanek - Deresz zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji. Była członkinią delegacji polskiej na uroczystości obchodów 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Pośmiertnie Pani Poseł została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu. Nadanie godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Poseł Jolancie Szymanek-Deresz będzie uhonorowaniem nie tylko jej pracy ale także życiowej postawy, której byliśmy świadkami. Kapituła na posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek o pośmiertne nadanie Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka Pani Jolancie Szymanek – Deresz Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszony przez Radnych Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA  Nr 807/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie nadania pośmiertnie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Jolancie Szymanek – Deresz  Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2020 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1023, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, Nr 98, poz. 2753 i Nr 145, poz. 4427) -  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Nadaje się pośmiertnie Godność „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Jolancie Szymanek – Deresz  Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za pracę na rzecz rozwoju Płocka i jego mieszkańców.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący
                     Rady Miasta Płocka


           Tomasz Korga

Uzasadnienie

 Pani Jolanta Szymanek-Deresz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji urodziła się 12 lipca 1954 roku w Przedborzu, w rodzinie prawniczej.
Lata młodzieńcze spędziła w Łodzi, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej. Ukończyła XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi oraz studiowała prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Po przeniesieniu się z całą rodziną do Warszawy, w 1977 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej pracowała w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. W 1987 roku ukończyła aplikację adwokacką aby móc pracować we własnej kancelarii adwokackiej.
W latach 2000 - 2005 pełniła funkcję szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
W 2005 roku w wyborach parlamentarnych została wybrana po raz pierwszy posłanką na Sejm V kadencji okręgu płocko-ciechanowskiego kandydując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2007 roku po raz drugi zdobyła mandat poselski, kandydując z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci.
W Sejmie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i członkini sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz kilku podkomisji.
Była bardzo pracowitą, kompetentną parlamentarzystką. Świadczą o tym liczne interpelacje, wystąpienia, oświadczenia składane przez Panią Poseł w wielu istotnych sprawach.
Wśród zalet Pani Poseł, należy podkreślić, że szczególnie wyróżniała ją szeroka wiedza, klasa, elegancja i ogromna kultura polityczna. W 2006 roku znalazła się w rankingu „Polityki” wśród 12 najlepszych parlamentarzystów.
Odkąd związała się z regionem płockim z zaangażowaniem włączała się w sprawy Płocka i jego mieszkańców. Świadczą o tym liczne spotkania z mieszkańcami, długa lista złożonych zapytań dotyczących Płocka.
W kierowanych, przy różnych okazjach, do mieszkańców Płocka słowach, zawsze była niezwykle taktowna,  rozważna, troskliwa i potrafiła okazać wszystkim szacunek.
Poza wypełnianiem swoich obowiązków parlamentarnych Pani Poseł była również bardzo aktywna. Kilkukrotnie zdobyła tytuł mistrzyni Polski adwokatek w tenisie ziemnym. Jej zamiłowanie do sportu widoczne było również w Płocku, gdzie uczestniczyła w imprezach sportowych.
Była osobą, która godnie reprezentowała nasze miasto, mieszkańców i ich interesy.
Mówiła o sobie ”Jestem w kwiecie wieku, pełna energii, zdrowie mi dopisuje, humor także. Z optymizmem patrzę w przyszłość”. Taką zapamiętamy Panią Poseł Jolantę Szymanek-Deresz.
Pani Jolanta Szymanek - Deresz zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji. Była członkinią delegacji polskiej na uroczystości obchodów 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Pośmiertnie Pani Poseł została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu.
Nadanie godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Poseł Jolancie Szymanek-Deresz będzie uhonorowaniem nie tylko jej pracy ale także życiowej postawy, której byliśmy świadkami.
 Kapituła na posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek o pośmiertne nadanie Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka Pani Jolancie Szymanek – Deresz  Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  zgłoszony przez Radnych Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 682
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 września 2010, godzina 11:18
  • Historia aktualizacji

  • 29 września 2010, godzina 11:18 Aktualizacja danych