projekty uchwał
Sesja I - 27-11-2006

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 27 listopada 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się I inauguracyjna  Sesja Rady Miasta Płocka V kadencji.


Porządek obrad

1.Uroczyste otwarcie obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Złożenie ślubowania przez radnych.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1)wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,
2)ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka,
3)wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka,
4)wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 21 listopada 2006, godzina 23:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 955
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji