Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 533/XXVII/04
WYKAZ BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH I PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ OBJĘTYCH REGULACJĄ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 533/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku

 

WYKAZ BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
I PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ
OBJĘTYCH REGULACJĄ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

ZAKŁAD BUDŻETOWY
1. Zespół Szkół Technicznych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE
2. Izba Wytrzeźwień
3. Miejski Ogród Zoologiczny
4. Miejski Zespół Obiektów Sportowych
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6. Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy
7. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
10. Dom Pomocy Społecznej

PLACÓWKI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZE
11. Placówki Wychowania Pozaszkolnego
12. Centrum Kształcenia Ustawicznego
13. Szkoła podstawowa specjalna
14. Szkoły zawodowe
15. Internaty
16. Szkoły podstawowe i gimnazja
17. Licea ogólnokształcące
18. Przedszkola miejskie
19. Pozostała działalność
20. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
21. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
22. Żłobki miejskie

PLACÓWKI  POMOCY SPOŁECZNEJ
23. Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej
24. Świetlice środowiskowe
25. Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
26. Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
27. Usługi opiekuńcze
28. Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 11:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 054
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji