projekty uchwał
Sesja III - 22-12-2010

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącej Rady Miasta Płocka

Do pobrania - projekty uchwał

Przewodnicząca   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż w  dniu  22 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 (środa) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się III Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad
1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.
2.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010 roku.
4. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 2010 roku.
5. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2010 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka,
2) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płock,
3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011 -2050,
4) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka,
5) przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn.: „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6) zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawy różne.
10.  Zamknięcie obrad III  Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

/-/Elżbieta Gapińska 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 17 grudnia 2010, godzina 13:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 086
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 17 grudnia 2010, godzina 13:50
  • Historia aktualizacji

  • 17 grudnia 2010, godzina 13:50 Aktualizacja danych