UCHWAŁA Nr 601/XXXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2004 roku
w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 601/XXXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 listopada 2004 roku


w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Miasta Płocka.


 Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr167 poz. 1760)  w związku z uchwałą Nr 589/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

W związku z  wygaśnięciem mandatu radnego, obsadzić mandat radnego poprzez wstąpienie na to miejsce Pana Arkadiusza Iwaniaka w okręgu wyborczym nr 1  z listy nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 25 listopada 2004, godzina 09:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 500
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji