Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 613/XXXIV/04
Wśród istotnych działań mających wpływ na realizację ww. uchwały należy przede wszystkim wymienić:

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 613/XXXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 7 grudnia 2004 roku

Wśród istotnych działań mających wpływ na realizację ww. uchwały należy przede wszystkim wymienić:

 • Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju  i modernizacji bazy lokalowej,
 • Pomoc w sprawie pozyskania dla płockich szkół wyższych wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, tj. samodzielnych pracowników naukowych  poprzez zastosowanie preferencyjnych warunków nabycia mieszkań i działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną dla nauczycieli akademickich,
 • Doskonalenie bazy rekrutacyjnej dla szkół wyższych – powołanie Akademickiego Centrum Wspierania Talentów w Płocku,
 • Wzbogacanie księgozbiorów bibliotek z ich archiwami, utrwalających i pomnażających dziedzictwo narodowe na terenie Mazowsza, będących ogniskiem kultury i pracy umysłowej dla całej społeczności miasta,
 • Finansowe i merytoryczne wspieranie rozwoju kultury, sportu i turystyki środowisk akademickich,
 • Popularyzacja dorobku nauki poprzez wsparcie finansowe organizowanych  sympozjów, seminariów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym promujących miasto w kraju i na świecie,
 • Zorganizowanie corocznego konkursu „Dyplom dla Płocka”, który stałby się ważnym elementem inspirującym i dopingującym studentów piszących pracę magisterską oraz doktorskie i habilitacyjne o tematyce naukowo – badawczej związanej z rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych miasta Płocka - wykorzystywanej do bieżącej działalności jednostek organizacyjnych miasta,
 • Przystąpienie miasta Płocka do programu stypendialnego  w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów – Projektu pod nazwą „Ze stypendium po tytuł”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 10 grudnia 2004, godzina 09:09)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 090
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji