UCHWAŁA Nr 628/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (czwartek, 25 listopada 2021, godzina 14:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 782
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 listopada 2021, godzina 14:37
  • Historia aktualizacji

  • 25 listopada 2021, godzina 14:37 Aktualizacja dokumentu