XXVII Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny. W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 2316) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka).
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco na plock.eu.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
4) Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
5) Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2020 rok.
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2020 rok.
7) Podsumowanie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży funkcjonujących w placówkach
oświatowych oraz rozważenie propozycji zmian w tym zakresie.
8) Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2020 roku.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049 (druk nr 469),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr 470),
3. uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku
(druk nr 464),
4. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 465),
5. Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku (druk nr 466),
6. nadania nazwy ulicy (druk nr 467),
7. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka, dotyczącego przyspieszenia prac i rozpatrzenia
postulowanych przez Miasto Płock rozwiązań w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granic miasta
Płocka” (druk nr 468),
8. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w kwestii zachowania integralności Województwa Mazowieckiego (druk nr 471).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
11) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Odpowiedzi na interpelacje.
14) Sprawy różne.
15)Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Projekty uchwał oraz dokumenty na Sesję w załącznikach:


Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 22 stycznia 2021, godzina 08:42)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 1 275
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 22 stycznia 2021, godzina 08:49
 • Historia aktualizacji

 • 22 stycznia 2021, godzina 08:49 Aktualizacja dokumentu
  22 stycznia 2021, godzina 08:47 Aktualizacja dokumentu
  22 stycznia 2021, godzina 08:45 Aktualizacja dokumentu