projekty uchwał
Sesja XVII - 11-12-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 11 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka,
b) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka,
3/ Złożenie ślubowania przez radnych.
4/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5/ Budownictwo komunalne i socjalne w mieście – stan realizacji, perspektywy rozwoju.
6/ Informacja o stanie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz pozostałych źródeł zewnętrznych w aspekcie finansowania potrzeb inwestycyjnych gminy – projekty w trakcie realizacji i nowe propozycje.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok,
2. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup 8 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku”,
3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Prosta, Sielska, Kątowa, Chmielna na osiedlu Imielnica w Płocku ”,
4. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,
5. zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Płocka,
6. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka,
7. zmian w uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka,
8. zmiany uchwały Nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 05 grudnia 2007, godzina 09:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 903
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji