Załącznik nr 1 do uchwały Nr 185/XIII/07
Wykaz jednostek budżetowych miasta Płocka, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 185/XIII/07
z dnia 25 września 2007 r.

Wykaz jednostek budżetowych miasta Płocka, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.


1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2.Szkoły podstawowe, 
3.Przedszkola miejskie,
4.Gimnazja,
5.Żłobki miejskie,
6.Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo  wychowacze,
7.Miejski Zespół Obiektów Sportowych,
8.Miejski Ogród Zoologiczny,
9.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
10.Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”,
11.Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy,
12.Ośrodek Adopcyjno  Opiekuńczy,
13.Rodzinny Dom Dziecka Nr 1,
14.Rodzinny Dom Dziecka Nr 2,
15.Rodzinny Dom Dziecka Nr 3,
16.Straż Miejska.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 593
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji