Uchwała Nr 589/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

Uchwała Nr 589/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

 

 Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr167 poz. 1760) – Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:


§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Płocka Pana Stanisława Nawrockiego z listy nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP w okręgu nr 1 wskutek jego śmierci.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 listopada 2004, godzina 07:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 971
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji