Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 877/L/05
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK (styczeń- październik)

PLAN  PRACY  KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY  MIASTA  PŁOCKA  NA  2006  ROK  (styczeń- październik)

Lp.

Data posiedzenia Komisji

Tematyka Komisji

Jednostka przygotowująca materiał

Wykaz osób zaproszonych do poszczególnych tematów

1.

STYCZEŃ

 

1.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2005 roku

 

 

Komisja Rewizyjna

ustalany na bieżąco

2.

 

LUTY

1.      Analiza Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Wodociągach Płockich Sp. z o.o.

2.      Kontrola sprzedaży budynków SZPZOZ .

 

Prezydent Miasta  Płocka

ustalany na bieżąco

3.

MARZEC

1.      Informacja nt. remontów placówek oświatowych i służby zdrowia  w 2005 roku.

2.      Analiza budowy i remontów dróg w latach 2003-2005 w rozbiciu na poszczególne osiedla.

 

Prezydent Miasta  Płocka

 

Prezydent Miasta  Płocka

ustalany na bieżąco

4.

KWIECIEŃ

1.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta  Płocka za 2005 rok.

Opracowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka.

 

Prezydent Miasta  Płocka

Komisja Rewizyjna

ustalany na bieżąco

5.

MAJ

 

1.      Informacja nt. wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2003-2005.

Prezydent Miasta  Płocka

 

ustalany na bieżąco

6.

CZERWIEC

1. Informacja nt. budowy ulicy Tumskiej i amfiteatru.

Prezydent Miasta  Płocka

ustalany na bieżąco

7.

LIPIEC

1. Informacja nt. likwidacji azbestu na terenie Płocka.

Prezydent Miasta  Płocka

ustalany na bieżąco

8.

SIERPIEŃ

1.      Informacja nt. budowy dróg dojazdowych do nowej przeprawy mostowej.

 

Prezydent Miasta  Płocka

 

ustalany na bieżąco

9.

WRZESIEŃ

1.      Informacja z wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2005 roku.

 

Prezydent Miasta  Płocka

 

 

ustalany na bieżąco

10.

 

PAŹDZIERNIK

1.      Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w IV kadencji Rady Miasta Płocka.

 

Komisja Rewizyjna

ustalany na bieżąco

 

Plan pracy Komisja Rewizyjna przyjęła na posiedzeniu w dniu 07 grudnia  2005 r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Płocka

 

/-/ Zbigniew Nowak

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 796
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 04 stycznia 2006, godzina 14:38
  • Historia aktualizacji

  • 04 stycznia 2006, godzina 14:38 Aktualizacja danych
    04 stycznia 2006, godzina 13:47 Aktualizacja danych