UCHWAŁA NR 891/LIII/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie: rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

UCHWAŁA NR 891/LIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 20 listopada 2014 roku

 

 

w sprawie: rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15), art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 4 a pkt 1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 ze zmianami: Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371; Dz. U. z 2012 r. poz. 627,  poz. 664, poz. 908, poz. 951, poz. 1529; Dz. U. z 2013 r. poz. 628, poz. 675, poz. 1351, poz. 1635, poz. 1650; Dz.U. z 2014 r. poz. 24, poz. 486, poz. 502, poz. 538, poz. 616, poz. 1199), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Gmina Miasto Płock postanawia przekazać w 2015 roku rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę, na warunkach określonych w Porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Komendantem Miejskim Policji w Płocku. 

 

§ 2.

Porozumienie zostanie zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 3.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2015 rok, a do czasu jego uchwalenia Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 21 listopada 2014, godzina 12:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 150
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji