U C H W A Ł A Nr 93/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru delegata Młodzieżowej Rady Gminy Płock do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.
U C H W A Ł A Nr 93/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 rokuw sprawie zatwierdzenia wyboru delegata Młodzieżowej Rady Gminy Płock do
stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja
Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.


Na podstawie § 2 Uchwały Nr 877/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia gminy Płock do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Rad Miejskich w związku z § 17 ust. 2 Statutu Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych w związku z § 1 Uchwały Nr 1/III/02 Młodzieżowej Rady Gminy Płock z dnia 06 października 2002 roku w sprawie wyboru delegata do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Zatwierdzić wybranego delegata Młodzieżowej Rady Gminy Płock AGNIESZKĘ CHLEBIŃSKĄ do reprezentowania Gminy Płock podczas Zgromadzenia Ogólnego Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 742
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji