Obwieszczenie o sesji
Sesja XXIII prowadzona w sposób zdalny - 24-09-2020

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XXIII Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 1356 ze zm.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka).

Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco na plock.eu.


Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.

2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

4) Informacja na temat realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części miasta.

5) Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka z 27 sierpnia 2020 roku.

6) Podjęcie uchwał w sprawach:


I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047 (druk nr 409),

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 410),

3. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 407),

4. zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody, zmienionej uchwałami: nr 872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 r., nr 829/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. i nr 373/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 r. (druk nr 408),

5. nabycia przez Gminę-Miasto Płock zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza oznaczonej jako działki nr 501/1 i nr 501/2 o łącznej powierzchni 0,1790 ha (druk nr 411).


II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.

8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.

9) Interpelacje i zapytania radnych.

10) Odpowiedzi na interpelacje.

11) Sprawy różne.

12) Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/Artur Jaroszewski


Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 18 września 2020, godzina 09:06)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 1 018
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 23 września 2020, godzina 11:41
 • Historia aktualizacji

 • 23 września 2020, godzina 11:41 Aktualizacja dokumentu
  23 września 2020, godzina 11:37 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2020, godzina 17:14 Aktualizacja dokumentu