Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 268/XVIII/07
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ RADY MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK

PLAN PRACY KOMISJI  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  RADY  MIASTA  PŁOCKA  NA  2008 ROK

 

Lp.

MIESIĄC

TEMATYKA

Jednostka przygotowująca materiały

Osoby zaproszone

1.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2007 r.

 2. Informacja aktualna na temat zagospodarowania placu Nowy Rynek oraz budowa innych obiektów wielkopowierzchniowych.

 3. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Według potrzeb Komisji

2.

Luty

 1. Informacja na temat remontu-naprawy Amfiteatru – postęp prac, termin wykonania.
   
 2. Informacja o możliwości wprowadzenia w Płocku ekologicznych toreb na zkupy, możliwość wprowadzenia, celowość. 
   
 3. Omówienie materiałów sesyjnych.


Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Kultury i Sportu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Według potrzeb Komisji

3.

Marzec

 1. Informacja nt. Funkcjonowania Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna – wyniki finansowe, wyniki sportowe, zamierzenia (posiedzenie wyjazdowe).

 1. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta


Według potrzeb Komisji

4.

Kwiecień

 1. Ocena wykonania budżetu miasta Płocka za 2007 rok.

 2. Ewentualna prywatyzacja ZUOK Kobierniki.

 3. Budownictwo mieszkaniowe, publiczne, dostępność dla osób niepełnosprawnych.

 4. Omówienie materiałów sesyjnych.


Prezydent Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Prezes Spółki ZUOK Kobierniki

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Według potrzeb Komisji

5.

Maj

 1. Roczne sprawozdania spółek i zakładów budżetowych za rok 2007.

 2. Selektywna zbiórka odpadów.

 3. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oddział Nadzoru Właścicielskiego


Według potrzeb Komisji

6.

Czerwiec

 1. Roczne sprawozdania spółek i zakładów budżetowych za rok 2007.

 2. Ocena estetyki miasta, stan zieleni miejskiej oraz Skarpy Wiślanej.

 3. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oddział Nadzoru Właścicielskiego


Według potrzeb Komisji

7.

Lipiec

 1. Roczne sprawozdania spółek i zakładów budżetowych za rok 2007.

 2. Ocena miejskiej infrastruktury turystycznej (stan obecny i plany rozwojowe).

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oddział Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Kultury i Sportu

Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą


Według potrzeb Komisji

8

Sierpień

 1. Analiza porównawcza funkcjonowania komunikacji miejskiej w miastach "stutysięcznikach" w latach 2005-2007 (dofinansowanie ze strony samorządu, przychody, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne (wartościowe i rzeczowe) płace, tabor, ilość i parametry linii, wozokilometry i inne). Perspektywy na lata następne.

 2. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Według potrzeb Komisji

9.

Wrzesień

 1. Budownictwo Mieszkaniowe w Płocku (Komunalne, TBS-y, spółdzielnie, devloperzy, indywidualne). Analiza porównawcza za lata 2005-2008 do wszystkich miast stutysięczników (min. liczba oddanych mieszkań, nakłady budżetowe poszczególnych miast).

 2. Omówienie materiałów sesyjnych.


Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Prezes MZGM-TBS Sp. z o.o.

Prezes MTBS

Według potrzeb Komisji

10.

Październik

 1. Stan zaawansowania prac nad realizacją programu Rewitalizacji Starówki – perspektywy.

 2. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Gospdoarki Mieszkaniowej

Zespół d/s Rewitalizacji Starówki

Wydział Urbanistyki i Architektury

Według potrzeb Komisji

11.

Listopad

1. Inwestycje w dziale Gospodarka Komunalna za 2008 r –

zaawansowanie porównanie danych z latami 2007 i 2006 .

2. Omówienie materiałów sesyjnych

Prezydent Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Gospdoarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Inwestycji Miejskich

Według potrzeb Komisji

12.

Grudzień

1. Opiniowanie projektu budżetu miasta Płocka na 2009 rok.

2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego.

3. Omówienie materiałów sesyjnych.

Prezydent Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Komendant Straży Miejskiej

Komendant Policji Miejskiej

Komendant Miejski Powiatowej Straży Pożarnej

Według potrzeb Komisji

Przewodniczący  Komisji
Gospodarki Komunalnej
/-/Wiesław Kossakowski


Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej został przyjęty na posiedzeniu w dniu 6.12.2007 r.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:15)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 618
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:18
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2008, godzina 08:18 Aktualizacja danych