UCHWAŁA NR 6/III/10 z dnia 22 grudnia 2010
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR  6/III/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i  ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) – Rada Miasta Płocka:

§ 1.
Stwierdza wygaśnięcie z dniem 20 grudnia 2010 roku mandatu radnego Rady Miasta Płocka Pana Krzysztofa Buczkowskiego w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 4 KW Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 23 grudnia 2010, godzina 17:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 432
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji