Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 651/XXXVII/05
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 651/XXXVII/05
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 651/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: budowa zjazdu na drogę publiczną o nawierzchni gruntowej o nazwie ul. Gościniec wraz z budową ciągu spacerowo-rowerowego na odcinku ca 40.0m i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą – przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 1331/1,1331/3 w Płocku przy ul. Gościniec, ze względów technicznych jest dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1, p. 208 (II piętro).Kierownik
Biura Obsługi Rady Miasta
Beata Cała


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 14:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 586
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji