UCHWAŁA Nr 981/LVII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 września 2023r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 miesięcy temu (czwartek, 28 września 2023, godzina 16:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Artur Jaroszewski - Przewodniczący Rady Miasta Płocka
  • Ilość wyświetleń: 346
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 28 września 2023, godzina 16:15
  • Historia aktualizacji

  • 28 września 2023, godzina 16:15 Aktualizacja dokumentu