UCHWAŁA NR 823/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy Płock w znaku towarowym przez Sekcję Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna

UCHWAŁA NR 823/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy „Płock” w znaku towarowym przez Sekcję Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na umieszczenie nazwy „Płock” w znaku towarowym przez Sekcję Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

 

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 291
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji