Obwieszczenie
spotkanie w dniu 15 grudnia 2006 r. (piątek) o godz. 14.30 w auli Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1 w celu omówienia projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Płocka

OBWIESZCZENIE       
     
Przewodniczący Rady Miasta Płocka  zaprasza  na spotkanie w dniu 15 grudnia 2006 r. (piątek) o godz. 14.30 w auli Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1 w celu omówienia projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Płocka.


Porządek posiedzenia:

Omówienie projektów uchwał w następujących sprawach:    
1)ustalenia składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
2)ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
3)ustalenia składu osobowego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
4)ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
5)ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
6)powołania doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady,
7)powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,
8)wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
9)wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
10)wyboru Przewodniczącego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
11)wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
12)wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
13)wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady,
14)wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,
15)wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
16)wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
17)wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
18)wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
19)wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
20)wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady,
21)wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,
22)zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok,
23)programu „Organizacja prac społecznie użytecznych”,
24)ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych,
25)wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu PASDEL – Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E – Learning, realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci,
26)rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,
27)ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka.       

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

(-) Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 14 grudnia 2006, godzina 09:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 851
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji