U C H W A Ł A Nr 1/I/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 1/I/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 listopada 2002 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) – Rada Miasta Płocka:


§ 1.

W wyniku tajnego głosowania dokonała wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka Pana KRZYSZTOFA ROLIRADA.


§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta Płocka Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 353
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji