Załącznik do Uchwały Nr 517/XXXVI/09
Załącznik Nr 15 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08

Załącznik Nr 15
do Statutu Miasta Płocka uchwalonego
uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

WYKAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH I INNYCH (INSTYTUCJI I SPÓŁEK)  MIASTA  PŁOCKA 

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE
1. Zespół Szkół Technicznych – Zakład Budżetowy
Płock, al. Kilińskiego 4

2. Zakład Usług Miejskich "Muniserwis"
Płock, ul. Przemysłowa 33


II. JEDNOSTKI  BUDŻETOWE

1. Urząd Miasta Płocka
Płock, Pl. Stary Rynek 1

2. Miejski Ogród Zoologiczny
Płock, ul. Norbertańska 2

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Płock, ul. Wolskiego 4

4. Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6a

5. Miejski Zespół Obiektów Sportowych
Płock, Pl. Dąbrowskiego 2a

6. Miejski Zarząd Dróg
Płock, ul. Bielska 9/11

7. Straż Miejska
Płock, ul. Otolińska 10

8. Izba Wytrzeźwień
Płock, ul. Medyczna 1

9. Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy
Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 27

10. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
Płock, ul. Wyspiańskiego 26

11. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
Płock, ul. Czwartaków 16 m 23 i 24

12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
Płock, ul. Kalinowa 80

 

13. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 6

14. Zarząd Jednostek Oświatowych
Płock, ul. 3-go Maja 6


a) szkoły podstawowe:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
- Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Kornela Makuszyńskiego
Płock, ul. Kossobudzkiego 7
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego
Płock, ul. Cicha 12a
- Szkoła Podstawowa Nr 6
Płock, ul. 1-go Maja 11
- Szkoła Podstawowa Nr 11  im. Bolesława Chrobrego
Płock, ul. Kochanowskiego 11
- Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej
Płock, ul. Brzozowa 3
- Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy
Płock, ul. Sierpecka 15
- Szkoła Podstawowa Nr 15
Płock, ul. Przyszkolna 22
- Szkoła Podstawowa Nr 16  im. Mikołaja Kopernika
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7
- Szkoła Podstawowa Nr 17  im. Tadeusza Kościuszki
Płock, ul. Miodowa 13a
- Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z.Jakubowskiego
Płock, ul. Jasna 8
- Szkoła Podstawowa Nr 20  im. Władysława Broniewskiego
Płock, ul. Korczaka 10
- Szkoła Podstawowa Nr 21 (w Zespole Szkół Nr 2)
Płock, ul. Chopina 62
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22  im. Janusza Korczaka
Płock, ul. Czwartaków 6
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23  im. Armii Krajowej
Płock, ul. Walecznych 20
                 -  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
                     Płock, ul. Kolegialna 23

b) gimnazja:
- Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Zespole Szkół Nr 1
Płock, ul. Piaska 5
- Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich
Płock, ul. Jakubowskiego 10
- Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II
Płock, ul. Krakówka 4
- Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r.
Płock, ul. Miodowa 18
- Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego
Płock, ul. Królowej Jadwigi 4
- Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera
Płock, Al. Jachowicza 20
- Gimnazjum Nr 8 im. A. Macieszy
Płock ul. T. Kutrzeby 2a
- Gimnazjum Nr 10 (w Zespole Szkół Nr 2)
Płock, ul. Chopina 62
- Gimnazjum Nr 11 (w Centrum Kształcenia Ustawicznego – szkoły dla dorosłych)
Płock, Al. Piłsudskiego 6
- Gimnazjum Nr 12 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Technicznych – ZB)
Płock, al. Kilińskiego 4
- Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi (w Zespole Szkół Nr 3)
Płock, ul. Łukasiewicza 11

c)  licea ogólnokształcące:
- Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
Płock, ul. 3-go Maja 4
- Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1
- III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Nr 3
Płock, ul. Łukasiewicza 11
- IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Zespole Szkół Nr 1
Płock, ul. Piaska 5
- VI Liceum Ogólnokształcące (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Technicznych – ZB)
Płock, al. Kilińskiego 4


d)  zespoły szkół zawodowych
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. L. Krzywickiego
Płock, ul. Nowowiejskiego 4
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
Płock, ul. Gwardii Ludowej 7
- Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. A.J. Nowowiejskiego
Płock, ul. Padlewskiego 2
- Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
Płock, ul. Mościckiego 4

e) internaty
- Internat L.O. im. Władysława Jagiełły
Płock, ul. 3-go Maja 6
- Internat L.O. im. Marsz. Stanisława Małachowskiego
Płock, ul. Kościuszki 26
- Internat III L.O. im. Marii Dąbrowskiej
Płock, ul. Sienkiewicza 13a
- Internat Zespołu Szkół Technicznych
Płock, ul. Norbertańska 11

f) szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
Płock, ul. Kossobudzkiego 12:
- Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna
- Gimnazjum Nr 9 Specjalne
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego
Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 24
- Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna
- Gimnazjum Nr 7 Specjalne
- Internat
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
Płock, ul. Lasockiego 14
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
- Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy
- Internat

g) poradnie psychologiczno – pedagogiczne:
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Płock, ul. 21 Stycznia 7
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
Płock, Al. A. Roguckiego 1

h) placówki wychowania pozaszkolnego:
- Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke
Płock, Al. Jachowicza 34
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
Płock, ul. Tumska 9

i)  placówki kształcenia dorosłych:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów
Płock, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6

j) przedszkola miejskie
- Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny
Płock, ul. Kościuszki 7
- Miejskie Przedszkole Nr 2
Płock, ul. Browarna 6
- Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7
- Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi
Płock, ul. Czwartaków 18b
- Miejskie Przedszkole Nr 6
Płock, ul. Łączniczek 14
- Miejskie Przedszkole Nr 8*
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 52
- Miejskie Przedszkole Nr 9
Płock, ul. Krótka 1
- Miejskie Przedszkole Nr 10
Płock, ul. Skłodowskiej 2a
- Miejskie Przedszkole Nr 11
Płock, ul. Bielska 26/1
- Miejskie Przedszkole Nr 12
Płock, ul. Misjonarska 12
- Miejskie Przedszkole Nr 13
Płock, ul. Kolejowa 6
- Miejskie Przedszkole Nr 14
Płock, ul. Miodowa 8/1
-    Miejskie Przedszkole Nr 15
                     Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4
-   Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16
                     Płock, ul. Wolskiego 8
-   Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia
                     Płock, ul. Kossobudzkiego 10
-   Miejskie Przedszkole Nr 19
                     Płock, ul. Słowackiego 27
-   Miejskie Przedszkole Nr 20
                     Płock, ul. Dobrowolskiego 4
-   Miejskie Przedszkole Nr 21
                     Płock, ul. M. Reja 4
- Miejskie Przedszkole Nr 25
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6b
- Miejskie Przedszkole Nr 27
Płock, ul. M. Reja 28
- Miejskie Przedszkole Nr 29
Płock, ul. Kochanowskiego 7
- Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31
Płock, ul. Szarych Szeregów 32
- Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier
Płock, ul. Padlewskiego 2
- Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół
Płock, ul. Pocztowa 9
- Miejskie Przedszkole Nr 35
Płock, ul. Piaska 3
- Miejskie Przedszkole Nr 37
Płock, ul. Hubalczyków 5

k) żłobki miejskie:
- Żłobek Miejski Nr 1
Płock, ul. Czwartaków 4
- Żłobek Miejski Nr 3
Płock, ul. Płoskiego 3
- Żłobek Miejski Nr 4
Płock, ul. Lachmana 10

15. Miejski Urząd Pracy
Płock, ul. 3 Maja 16

III. INSTYTUCJE KULTURY

1. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
    Płock, ul. Tumska 9
2. Płocka Galeria Sztuki
    Płock, ul. Sienkiewicza 36
3. Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego
    Płock, ul. Bielska 9/11
4. Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
    Płock, ul. T. Kościuszki 6


IV. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA PŁOCKA

1. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.
    Płock, Pl. Stary Rynek 19

2. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o.
    Płock, ul. Kościuszki 28

3. "DROMOST" Płock Sp. z o. o. (w upadłości)
    Płock, ul. Tysiąclecia 10

4. Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.
    Płock, Pl. Stary Rynek 20

5. Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o.
    Płock, ul. Przemysłowa 17

6. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o.
    Płock, ul. Polna 7

7. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
    Płock, ul. Kwiatka 5

8. Fortum Płock Sp. z o. o.
    Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 3a

9. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
    Płock, ul. Przemysłowa 31

10. "RYNEX" Sp. z o. o.
      Płock, ul. 1-go Maja 7a

11. Wodociągi Płockie Sp. z o. o.
       Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 11

12. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o.
      09-413 Sikórz, Kobierniki k/Płocka

13. Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna
      Płock, ul. Zglenickiego 42

14. Wisła Płock S.A.
Płock, ul. Łukasiewicza 34

V.  JEDNOSTKI  POWIATOWEJ  ADMINISTRACJI  ZESPOLONEJ

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
    Płock, ul. Wyszogrodzka 1a

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
    Płock, Pl. Dąbrowskiego 2
   
* na rok szkolny 2009/2010 tymczasowa siedziba w Szkole Podstawowej Nr 18, ul. Jasna 8

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 04 maja 2009, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 042
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji