UCHWAŁA Nr 984/LVII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 września 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Młodzi, zdolni z pasją” o numerze: RPMA.10.01.01-14-j485/23 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X -Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 miesięcy temu (czwartek, 28 września 2023, godzina 16:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Artur Jaroszewski - Przewodniczący Rady Miasta Płocka
  • Ilość wyświetleń: 288
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 28 września 2023, godzina 16:18
  • Historia aktualizacji

  • 28 września 2023, godzina 16:18 Aktualizacja dokumentu