projekty uchwał
Sesja II - 05-12-2006

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 5 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się II Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad II Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Płocka.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka,

2)w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na nie   środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą Nr 1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

5.Sprawy różne.
6.Zamknięcie obrad II  Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 30 listopada 2006, godzina 13:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 612
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji