projekty uchwał
Sesja LIX - 09-11-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 9 listopada 2010 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad

1/Otwarcie obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Płocka informacji o podmiotach wyznaczonych przez Prezydenta obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
2.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
3.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
4.wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 809/21 mieszczącego się przy ul. Jakubowskiego/Gradowskiego,
5.wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do współfinansowania budowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,
6.dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku  zmienionej uchwałą Nr 471/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku,
7.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy – Miasto Płock przy ul.  Sierpeckiej w Płocku,
8.wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia  polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pn.: „Oświetlenie gmin Regionu Płockiego przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej” wraz z Gminą Bodzanów, Gminą Bulkowo, Gminą Gąbin, Gminą Łąck, Gminą Radzanowo, Gminą Słupno, Gminą Stara Biała, Gminą Staroźreby, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/Interpelacje i zapytania radnych.
9/Odpowiedzi na interpelacje.
10/Sprawy różne.
11/ Podsumowanie kadencji Rady Miasta Płocka 2006 – 2010.
12/Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka.       
                  

 

             Przewodniczący
           Rady Miasta Płocka
            /-/Tomasz Korga   

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 02 listopada 2010, godzina 15:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 677
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji