projekty uchwał
Sesja I - 08-12-2010

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Płocka

Do pobrania - projekty uchwał


Wykonując postanowienie nr 278/10 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Płocka informuję, że sesja odbędzie się  w dniu 8 grudnia 2010 roku (środa) o godz.10.00, w sali posiedzeń Rady, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro), z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad I sesji Rady Miasta Płocka.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,
2) ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka,
3) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka,
4) wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6.Sprawy różne.
7.Zamknięcie obrad I  sesji Rady Miasta Płocka. 

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 03 grudnia 2010, godzina 14:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 585
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji