Uchwała Nr 274/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka.

Uchwała  Nr 274/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku


w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka.


 Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717) w związku z  § 50 ust. 6 i ust. 8 Statutu  Miasta  Płocka przyjętego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.


Zatwierdza się Statut Osiedla:
1.„Borowiczki” - kliknij aby pobrać statut
2.„Ciechomice”- kliknij aby pobrać statut
3.„Dobrzyńska”- kliknij aby pobrać statut
4.„Dworcowa”- kliknij aby pobrać statut
5.„Góry”- kliknij aby pobrać statut
6.„Imielnica”- kliknij aby pobrać statut
7.„Kochanowskiego”- kliknij aby pobrać statut
8.„Kolegialna”- kliknij aby pobrać statut
9.„Łukasiewicza”- kliknij aby pobrać statut
10. „Międzytorze”- kliknij aby pobrać statut
11. „Podolszyce – Południe”- kliknij aby pobrać statut
12. „Podolszyce  - Północ”- kliknij aby pobrać statut
13. „Pradolina Wisły”- kliknij aby pobrać statut
14. „Radziwie”- kliknij aby pobrać statut
15. „Stare Miasto”- kliknij aby pobrać statut
16. „Skarpa”- kliknij aby pobrać statut
17. „Trzepowo” - kliknij aby pobrać statut
18. „Tysiąclecia”- kliknij aby pobrać statut
19. „Winiary”- kliknij aby pobrać statut
20. „Wyszogrodzka”- kliknij aby pobrać statut
21. „Zielony Jar”- kliknij aby pobrać statut
stanowiące załączniki, odpowiednio, od 1 do 21 do uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 271
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 10 września 2003, godzina 12:38
  • Historia aktualizacji

  • 10 września 2003, godzina 12:38 Aktualizacja
    10 września 2003, godzina 12:36 Aktualizacja