UCHWAŁA NR 646/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie wyboru banku do Bankowej Obsługi Budżetu Miasta Płocka na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2005r.

UCHWAŁA Nr 646/XXXVI/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie wyboru banku do Bankowej Obsługi Budżetu Miasta Płocka  na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz 1591, z 2002 roku Dz. U.  Nr 23 poz . 220, Dz . U.  Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. u. Nr 113 poz.984, dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. 134 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku  o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, dz. U. Nr  65 poz. 594, Dz. U. Nr  96, poz. 74, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z  2004 roku dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291), art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr  96 poz. 959, Dz. U. Nr 116, poz. 1207, Dz. U. Nr 145, poz. 1537) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Wybrać do  Bankowej Obsługi Budżetu Miasta  Płocka  na okres od 1 lutego do 30 czerwca  2005r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Płocku.

§ 2

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do podpisania z bankiem  umowy wykonania obsługi bankowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 lutego 2005, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 693
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 01 lutego 2005, godzina 08:58
  • Historia aktualizacji

  • 01 lutego 2005, godzina 08:58 Aktualizacja danych