Załącznik Nr 15 do Statutu Miasta Płocka
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INNYCH (INSTYTUCJI I SPÓŁEK) MIASTA PŁOCKA

 Załącznik Nr 15
 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego
 uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta  Płocka  z dnia 27 marca 2012 roku

WYKAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH I INNYCH (INSTYTUCJI I SPÓŁEK)  MIASTA  PŁOCKA 

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

      1. Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”
          Płock, ul. Przemysłowa 33

II. JEDNOSTKI  BUDŻETOWE

1. Urząd Miasta Płocka
Płock, pl. Stary Rynek 1

     2.     Zespół Szkół Technicznych
Płock, al. Kilińskiego 4

     3.     Miejski Ogród Zoologiczny
Płock, ul. Norbertańska 2

4.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Płock, ul. Wolskiego 4

5.    Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”
Płock, ul. Krótka 6a

6.    Miejski Zespół Obiektów Sportowych
Płock, pl. Dąbrowskiego 2a

7.    Miejski Zarząd Dróg
Płock, ul. Bielska 9/11

8.    Straż Miejska
Płock, ul. Otolińska 10

9.     Izba Wytrzeźwień
Płock, ul. Medyczna 1

10.  Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy
Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 27

11.  Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
Płock, ul. Wyspiańskiego 26

12.  Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
Płock, ul. Czwartaków 16 m 23 i 24

13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
Płock, ul. Kalinowa 80

       14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4
 Płock, ul. Janówek 3

15. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Płock, ul. Kleeberga 3

      16. Miejski Urząd Pracy
            Płock, ul. 3 Maja 16

      17. Centrum Widowiskowo – Sportowe
            Płock, Plac Celebry Papieskiej 1

      18. Zarząd Jednostek Oświatowych
Płock, ul. 3 Maja 6

a) szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Kornela Makuszyńskiego
Płock, ul. Kossobudzkiego 7
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego
Płock, ul. Cicha 12a
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke
Płock, ul. 1 Maja 11
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 11  im. Bolesława Chrobrego
Płock, ul. Kochanowskiego 11
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej
Płock, ul. Brzozowa 3
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy
Płock, ul. Sierpecka 15
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu
Płock, ul. Przyszkolna 22
Szkoła Podstawowa Nr 16  im. Mikołaja Kopernika
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7
Szkoła Podstawowa Nr 17  im. Tadeusza Kościuszki
Płock, ul. Miodowa 13a
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego
Płock, ul. Jasna 8
Szkoła Podstawowa Nr 20  im. Władysława Broniewskiego
Płock, ul. Korczaka 10
Szkoła Podstawowa Nr 21 (w Zespole Szkół Nr 2)
Płock, ul. Chopina 62
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22  im. Janusza Korczaka
Płock, ul. Czwartaków 6
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23  im. Armii Krajowej
Płock, ul. Walecznych 20
                  -   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
                       Płock, ul. Kolegialna 23

b) gimnazja:
Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Mazowieckich (w Zespole Szkół Nr 1)
Płock, ul. Piaska 5
Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich
Płock, ul. Jakubowskiego 10
Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II
Płock, ul. Krakówka 4
Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r.
Płock, ul. Miodowa 18
Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego
Płock, ul. Królowej Jadwigi 4
Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera
                       Płock, Al. Jachowicza 20
Gimnazjum Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Macieszy (w Zespole Szkół Nr 5)
Płock ul. gen. T. Kutrzeby 2a
Gimnazjum Nr 10 (w Zespole Szkół Nr 2)
Płock, ul. Chopina 62
Gimnazjum Nr 11 (w Centrum Kształcenia Ustawicznego – szkoły dla dorosłych)
Płock, ul. Jakubowskiego 10
Gimnazjum Nr 12 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Technicznych)
Płock, al. Kilińskiego 4
     -   Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera (w Zespole Szkół Nr 3)
   Płock, ul. Łukasiewicza 11
                   -  Gimnazjum Nr 14 im. Władysława Jagiełły (w Zespole Szkół Nr 6)
                       Płock, ul. 3 Maja 4

c)  licea ogólnokształcące:
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły (w Zespole Szkół Nr 6)
Płock, ul. 3-go Maja 4
Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej (w Zespole Szkół Nr 3)
Płock, ul. Łukasiewicza 11
IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego (w Zespole Szkół  Nr 1)
Płock, ul. Piaska 5
Liceum Ogólnokształcące Nr 6 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Technicznych)
Płock, al. Kilińskiego 4
VII Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół Nr 5)
    Płock, ul. gen. T. Kutrzeby 2a

d)  zespoły szkół zawodowych:
Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. L. Krzywickiego
Płock, ul. Nowowiejskiego 4
Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie
Płock, ul. Gwardii Ludowej 7
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. A.J. Nowowiejskiego
Płock, ul. Padlewskiego 2
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
Płock, ul. Mościckiego 4

e) internaty:
Internat L.O. im. Władysława Jagiełły
Płock, ul. 3 Maja 6
Internat L.O. im. Marsz. Stanisława Małachowskiego
Płock, ul. Kościuszki 26
Internat III L.O. im. Marii Dąbrowskiej
Płock, ul. Sienkiewicza 13a
Internat Zespołu Szkół Technicznych
Płock, ul. Norbertańska 11

f) szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
Płock, ul. Kossobudzkiego 12:
Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna
Gimnazjum Nr 9 Specjalne
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego
Płock, ul. harc. A. Gradowskiego 24:
Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna
Gimnazjum Nr 7 Specjalne
Internat
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
Płock, ul. Lasockiego 14:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy
Internat

g) poradnie psychologiczno – pedagogiczne:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Płock, ul. 21 Stycznia 7
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
Płock, ul. Jakubowskiego 10

h) placówki wychowania pozaszkolnego:
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke
Płock, Al. Jachowicza 34
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
Płock, ul. Tumska 9a

i)  placówki kształcenia dorosłych:
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów
Płock, ul. Jakubowskiego 10

j) przedszkola miejskie:
Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny
Płock, ul. Kościuszki 7
Miejskie Przedszkole Nr 2
Płock, ul. Ciechomicka 68
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7
Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi
Płock, ul. Czwartaków 18b
Miejskie Przedszkole Nr 6
Płock, ul. Łączniczek 14
Miejskie Przedszkole Nr 8
Płock, ul. św. Wojciecha 1b
Miejskie Przedszkole Nr 9
Płock, ul. Krótka 1
Miejskie Przedszkole Nr 10
Płock, ul. Królowej Jadwigi 4 (tymczasowa siedziba od 1.09.2013 r. w Gimnazjum Nr 5)
Miejskie Przedszkole Nr 11
Płock, ul. Bielska 26/1
Miejskie Przedszkole Nr 12
Płock, ul. Misjonarska 12
Miejskie Przedszkole Nr 13
Płock, ul. Krakówka 8
Miejskie Przedszkole Nr 14
Płock, ul. Miodowa 8/1
-     Miejskie Przedszkole Nr 15
                        Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4
-     Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16
                        Płock, ul. Wolskiego 8
-     Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia
                        Płock, ul. Kossobudzkiego 10
-     Miejskie Przedszkole Nr 19
                        Płock, ul. Słowackiego 27
-    Miejskie Przedszkole Nr 20
                       Płock, ul. Dobrowolskiego 4
-    Miejskie Przedszkole Nr 21
                       Płock, ul. M. Reja 4
Miejskie Przedszkole Nr 25
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6A
Miejskie Przedszkole Nr 27
Płock, ul. M. Reja 28
Miejskie Przedszkole Nr 29
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1 (tymczasowa siedziba od 1.09.2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 1)
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31
Płock, ul. Szarych Szeregów 32
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean´a Vanier
Płock, ul. Padlewskiego 2
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół
Płock, ul. Pocztowa 9
Miejskie Przedszkole Nr 35
Płock, ul. Piaska 3
Miejskie Przedszkole Nr 37
Płock, ul. Hubalczyków 5

k) żłobki miejskie:
Żłobek Miejski nr 1
 Płock, ul. Czwartaków 4
Żłobek Miejski nr 2
Płock, ul. Kleeberga 3
Żłobek Miejski nr 3
Płock, ul. Płoskiego 3
Żłobek Miejski nr 4
Płock, ul. Lachmana 10


III. INSTYTUCJE KULTURY

1. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
    Płock, ul. Tumska 9a
2. Płocka Galeria Sztuki
    Płock, ul. Sienkiewicza 36
3. Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego
    Płock, ul. Bielska 9/11
4. Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
    Płock, ul. T. Kościuszki 6
5. Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses
    Płock, ul. Tumska 5a

IV. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA PŁOCKA

1. Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.
    Płock, pl. Stary Rynek 19

2. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o.
    Płock, ul. Kościuszki 28

3. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o.
    Płock, ul. Kościuszki 8/3

4. Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o.
    Płock, ul. Przemysłowa 17

5. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o.
    Płock, ul. Polna 7

6. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
    Płock, ul. Kwiatka 5

7. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
    Płock, ul. Przemysłowa 31

8. „RYNEX” Sp. z o. o.
     Płock, ul. 1 Maja 7a

 9. „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.
      Płock, ul. harc. A. Gradowskiego 11

10. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o. o.
      09-413 Sikórz, Kobierniki 42

11. Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.
      Płock, ul. Zglenickiego 42

12. Wisła Płock S.A.
Płock, ul. Łukasiewicza 34

13. „Inwestycje Miejskie” Sp. z o. o.
            Płock, ul. Bielska 9/11

14. Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A.
      Płock, Plac Celebry Papieskiej 1

V.  JEDNOSTKI  POWIATOWEJ  ADMINISTRACJI  ZESPOLONEJ

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
    Płock, ul. Wyszogrodzka 1a

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
    Płock, pl. Dąbrowskiego 2

3. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku
    Płock, ul. Kolegialna 20
   

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 460
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji